Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sparks Surveyors kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten , Sparks Surveyors, en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sparks Surveyors verstrekt. Sparks Surveyors kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoon
  • Uw IP-adres

WAAROM Sparks Surveyors gegevens nodig heeft

Sparks Surveyors verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sparks Surveyors uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOELANG Sparks Surveyors GEGEVENS BEWAART

Sparks Surveyors bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaart indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Sparks Surveyors verstrekt uw persoonsgegevens allen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sparks Surveyors worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens dei uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sparks Surveyors gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Sparks Surveyors maakt gebruik van Google analytics om bij te houden, hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van, Sparks Surveyors bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op serves in de verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sparks Surveyors heeft hier geen invloed op.

Sparks Surveyors heeft Google geentoestemming gegeven om via Sparks Surveyors verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN en VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar “ info@sparks-surveyors.com “. Sparks Surveyors zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sparks Surveyors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van, Sparks Surveyors maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of ere aanwijzingen zijn dat van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sparks Surveyors verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact  met Sparks Surveyors  op via info@sparks-surveyors.com .

www.sparks-surveyors.com is een website van, Sparks Surveyors.

Sparks Surveyors is als volgt te bereiken:

VESTIGINGSADRES: Ketenislaan 1, 9130 Kallo, Belgium

TELEFOON: +32 3 646 35 60

E-MAIL ADRES: info@sparks-surveyors.com